Климатици Варна
  Производител:
  Категория:
  Квадратура:
  Цена: до
  Реф. №:
   

 

Климатици с най- добри цени

      Daikin ATX35JV/ARX35JV Siesta
климатик Fujitsu ASYG 12 LMC
  климатиk Daikin FTXN50L/RXN50L
климатик Fujitsu ASYG 12 LLC

Промоция и на цените за монтаж на климатици .  .

  Последни бройки от хитовите климатици  Fujitsu General  AWYZ 14 LBC Nocria .с безплатен монтаж

Вижте и климатици Варна във Google +

Намерете Климатици Варна във Facebook

Климатици Daikin Варна
ЛИЗИНГ

 
 

Условия за кандидатстване за покупка на лизинг от  Ти Би АйПазарувайте с Ти Би Ай Кредит
 

Изисквания: •  За потребителски кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно
 • пребиваващи,  притежаващи ЕГН като физически лица,  а също и юридически лица.  Необходимо е само да имат постоянни доходи.

Размер на кредита: • Mинимална стойност за финансиране 100 лв.

Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:


 • Лична карта на кредитоискателя

Необходими документи за кандидатстване на юридически лица:


 • Копия от първо и последно съдебни решения;
 • Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ;
 • Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние ,  издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;
 • Лична карта на собственика/управителя/ или упълномощено за целта лице.
 • Всички копия трябва да са заверени с Вярно с оригинала  и печат на юридическото лице.

Процедура: • Попълване на искане за потребителски кредит.
 • Време за разглеждане на искането -  до 10 минути.
 • При одобрение, клиентът сключва договор за избраната стока.

Схеми на изплащане

:
 • Богат избор на схеми от 3 до 60 месеца
 • Изтегли калкулатор TBI:  тук

 

 

 

 

 

Кредит Eнергийна ефективност от Про Кредит Банк.

 

Прокредит „Енергийна ефективност" се отпуска с цел да се подпомогнат българските домакинства да ремонтират своите жилища и да инвестират в енергоспестяващи технологии, с което да намалят разходите си за отопление. Необходимо условие е материалите/оборудването да отговарят на техническите изисквания на Програмата за Енергийна ефективност.

 

Отпуска се на:
1. Физически лица, с доходи от трудово правоотношение или пенсия
2. Собственици на бизнес, лица със свободни професии, в случаите, когато кредитът се използва за личния дом. Кредитът не е предназначен за ремонт на фирмени и производствени помещения.
3. Жилищни кооперации (част или всички домакинства живеещи в един вход). Не се изисква специална регистрация на Етажната собственост като юридическо лице.

ПроКредит Банк (България) АД предоставя възможност за финансиране по програмата „Енергийна ефективност" на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, при която всяко домакинство има възможност за получаване на безвъзмездна помощ в размер до 20 % от стойността на направените подобрения в дома и до 30% безвъзмездна помощ (макс.3 912 лева) за домакинства, които заедно извършват ремонтни дейности на цялата жилищна сграда, в която живеят. Условието е участие на мин. 50% от живущите в сградата.

Клиентите на ПроКредит Банк, получили кредит „Енергийна ефективност" могат да кандидатстват повторно при условие, че дейностите са различни от тези, които са били финансирани с първия кредит и задължително ще се извършат на същия адрес, както и досега.
Това означава че ако кандидатствате за кредит за закупуване на климатици сега, можете спокойно да финансирате по-късно и направата на външна изолация или поставяне на нова дограма и да получите обратно част от средствата предвидени по програмата.

Сума
Без ограничение
Срок на кредита
До 8 години
Гратисен период
До 3 месеца
Такса за отпускане на кредита
0.5 % удържа се еднократно върху сумата на одобрения кредит
Такса предсрочно погасяване
4% (мин. 10 лв.) еднократно върху дължимата сума
Такса за частично предсрочно погасяване
до 3%, върху погасяваната сума
Такса промяна в условията по кредита
1% еднократно върху дължимата сума (мин. 10 лв.)
Срок за разрешаване на кредита
До 3 работни дни
Обезпечение
- до 7 000 лв. - без поръчители
- от 7000 лв. до 20 000 лв. - двама поръчители
Лихвен процент
- При обезпечение поръчителство:
10.00% - за кредити в лева
9.50% - за кредити в евро

- При обезпечение ипотека:
8.00% - за кредити в лева
7.50% - за кредити в евро

Безвъзмездната помощ, която получавате може да покрие разходите Ви за лихва по кредита и дори да спечелите

Сума на кредит за срок от 12 месеца
2 500 лева
Месечна вноска
220 лева
Общо разходи за лихви и такси
150 лева
Максимална безвъзмездна помощ
500 лева
Разлика

 

 
+350 лева

 Изтегли Оферта за Кредит  Енергийна ефективност тук .


 
 
2019, Вулкан 2002 ООД - Всички права запазени.