Климатици Варна
  Производител:
  Категория:
  Квадратура:
  Цена: до
  Реф. №:
   

 

Климатици с най- добри цени

      Daikin ATX35JV/ARX35JV Siesta
климатик Fujitsu ASYG 12 LMC
  климатиk Daikin FTXN50L/RXN50L
климатик Fujitsu ASYG 12 LLC

Промоция и на цените за монтаж на климатици .  .

  Последни бройки от хитовите климатици  Fujitsu General  AWYZ 14 LBC Nocria .с безплатен монтаж

Вижте и климатици Варна във Google +

Намерете Климатици Варна във Facebook

Климатици Daikin Варна
Разглеждане на климатиците според мощноста и конструкцията.Видове сплит системи

Разглеждане на видовете климатици според мощноста и конструкцията.Видове сплит системиРазличните типове климатици могат най-общо да се разделят на две основни групи: битови и промишлени. Те се отличават не толкова по конструктивното си изпълнение, а главно в областта им на приложение. Към битовите обикновено се причисляват климатиците с малка и средна мощност (до 7kW), които се използват за охлаждане на неголеми помещения с площ 15-80кв.м. Към промишлените спадат тези с голяма мощност, които охлаждат помещения над 100кв.м, в това число и при централизирано охлаждане на цялата сграда. Между двете групи се е обособил и един среден клас климатици, наречени полупромишлени. Те са с мощност 7-25kW и намират приложение както в бита, така и в обществени сгради.Тук ще разгледаме битовите и полупромишлените видове климатици.
Според конструктивното си изпълнение всички климатици могат да се разделят на две големи групи:моноблок – състоят се от един блок, сплит - състоящи се от два и повече блока.

Моноблок

 

Прозоречни климатици


До неотдавна това беше най-разпространеният тип климатици и все още са такива в САЩ. Както подсказва и името им, те се монтират в отвора на самия прозорец или в тънка стена. На практика повечето производители предлагат прозоречни климатици с мощност 1,5-6kW. Най-евтините от тях могат единствено да охлаждат въздуха, а по-скъпите модели имат и опции за отопление и възможност за дистанционно управление. Като недостатъци на прозоречните климатици могат да се посочат по-високото ниво на шум, строго определено местоположение, а също намаляване на осветеността в помещението. Предимствата им са: по-ниска цена, бърз и лесен монтаж и не на последно място - висока надеждност.

Преносими климатици

/мобилни/
Можете да ги срещнете още и под името мобилни климатици. Това е единственият тип климатик, който потребителят може да инсталира самостоятелно, както и да го мести от стая в стая, в зависимост от конкретната потребност. По-специалното тук е, че климатикът е свързан с гъвкав въздуховод, който отвежда топлия въздух вън от сградата. Въздуховодът обикновено е с дължина 1,5-2,5 метра и диаметър 15см и се прокарва през специален отвор в стената или през отворен прозорец или врата. Недостатък тук е повишеният шум от компресора на агрегата, по-ниската охлаждаща мощност (обикновено не повече от 3-4kW) и по-високата цена, в сравнение с тази на сплит системите.

Сплит система

Климатик сплит система
Наименованието на този тип климатици идва от английската дума “split”, което най-общо означава разделяне. Състои се от два основни блока: вътрешен, разположен в помещението и външен. Те са съединени помежду си с многожилен електрически кабел, медни тръби с топлоизолация, в които циркулира фреон, а също така и дренажни (отводнителни) маркучи. Поради това разделяне вътрешния блок може да се монтира на което и да е място в помещението, без да е зависимо от разположението на прозорците, както е при климатиците прозоречен тип. Най-шумният блок от климатика – компресорът, е изнесен като външно тяло. Едно от основните преимущества на сплит системите е възможността за избор между разнообразни типове вътрешни тела. Те могат да са стенни, подови,таванноподови, колонни, за вграждане в тавана – касетни или канални.
Всички съвременни сплит системи са снабдени с дистанционно управление и течно-кристален информационен дисплей за визуализиране на данните. С негова помощ може да задавате желаната температура в помещението с точност 1-2°С, да регулирате посоката на въздушния поток и т.н. Вътрешните тела имат и вградени филтри за грубо и фино пречистване на въздуха от прах, цигарен дим, цветен прашец и т.н.

Мултисплит система

Климатик мултисплит система
Този тип климатични инсталации се явява разновидност на сплит системите и се отличава по това, че към едно външно тяло се свързват няколко вътрешни – обикновено 2 до 4-5 тела. При това вътрешните тела могат не само да са с различна мощност (2-5kW), но и от различни типове. Подобно конструктивно решение позволява цялостно запазване на външния вид и фасадата на сградата.Обикновенно стойността на монтажа им е от 1,5 до 2 пъти по-висока, поради по-дългите тръбни връзки между телата. Не може да се пренебрегне и факта, че при авария на външния агрегат цялата мулти-сплит система спира да работи (включително всички вътрешни тела) – от тази гледна точка, надеждността на няколко самостоятелни сплит системи е по-висока, отколкото на една мулти-сплит.
Ако количеството на вътрешните тела е повече от шест, а максималното разстояние между тях - 100 метра, подобни системи се наричат многозонални (зонално модулни) или VRF-системи (Variable Refrigerant Flow). Системите мулти-сплит е подходящо да се използват в тези случаи, когато е необходимо да се охлаждат няколко съседни помещения, а ако трябва да се реализира комфорт за цялата сграда или цял етаж, от нея е добре да се използва VRF-система.
Друго предимство на сплит и мултисплит системите е, че те могат да работят с богата гама вътрешни охладителни тела.

Стенен климатик


Най-разпространеният вид климатик и може би най-достъпен като цена се явява стенният климатик или сплит система за висок стенен монтаж. Срещат се и под наименованието битова сплит система, тъй като са предпочитани за охлаждане на жилищни сгради – апартаменти или къщи. Стенният климатик може да се инсталира във всяко неголямо помещение – офис, квартира или магазин. Тяхната мощност (2-7kW) им позволява да охлаждат помещения с големина от 15 до 70кв.м. Стенният климатик се монтира високо на стената, в близост до прозореца, а външното тяло – отвън под прозореца. Подобно разположение позволява да се намали разстоянието между отделните тела и дължината на връзките между тях - обикновено 5-7 метра.

Канален климатик


Специалистите препоръчват подобен тип решение за инсталиране в помещения с окачен таван, тъй като вътрешното тяло остава напълно скрито. Разпределението на охлаждащия въздух се осъществява посредством система термоизолирани въздуховоди, разположени в окачения таван. Благодарение на тази конструкция, каналният климатик може да охлажда едновременно няколко помещения. Типичната им мощност е от порядъка на 12-25kW, което е достатъчно за охлаждане на неголям офис или няколко съседни кабинета. Принципната разлика между каналния климатик и останалите сплит системи е във възможността за подаване и на свеж въздух в помещенията. Така, чрез използването на един канален климатик, се решават проблемите, свързани както с вентилацията, така и с охлаждането на целия офис, апартамент или къща.

Касетъчен климатик

Климатик касетен тип
Климатикът касетъчен тип също се инсталира в окачен таван. Разликата тук спрямо каналния тип е, че касетъчният разпределя охлаждания въздух посредством колектори в четири посоки. Това осигурява по-равномерно и по-бързо охлаждане на цялото помещение, като са необходими няколко малки по мощност климатици, вместо един голям от канален тип. Долната част на касетъчния климатик има размера на стандартна плоча за окачен таван – 600 х 600мм, а при по-мощните модели, този размер се удвоява – 1200 х 600мм. Разпределителните отвори се закриват с декоративна решетка, така че климатикът става почти незабележим, без да се нарушава вътрешния интериор на помещението.
Таванноподов климатикКлиматик таванно - подов
Ако помещението няма окачен таван, е удачно използването на таванноподов климатик. Той е с малка височина – 18-25см и обикновено се монтира непосредствено на самия таван, т.е. хоризонтално. Възможен е и вертикален монтаж на стената. При това въздушният поток в първия случай се направлява нагоре, при втория - надолу към пода. Тази конструкция позволява равномерно разпределение на охлаждащия въздух в помещението, като се избягва пряко попадане на въздушния поток върху хората. При някои модели е възможно и разпределение на въздуха в четири посоки.

Колонен климатик

Климатик колонен тип
Колонният климатик се използва там, където е необходима голяма студопроизводителност, без конкретни изисквания към формата на помещението. По габарити тези климатици напомнят на хладилник, монтират се на пода и изискват доста голяма площ за инсталиране. Освен това създават силен напор на въздух и не се препоръчва в непосредствена близост до тях да има хора. Използват се за охлаждане на големи помещения – ресторанти,кинозали, търговски центрове и т.н.
Централизираните полупромишлени и промишлени климатични системи се отличават с по-големи размери и мощност. Обикновено те се проектират още при строежа на сградата, така че климатичната и вентилационната системи да работят максимално ефективно.

Централен климатик


Неговата основна функция е пречистване, предварително затопляне или охлаждане на външния въздух, който се разпределя в помещенията посредством тръбопроводна система. По правило, за охлаждане на въздуха централният климатик използва вода, постъпваща от чилър-машина. В практиката се използва съвместна схема чилър-фенкойл за големи административни сгради, ресторанти, музеи, и т.н.

Чилър

(Chiller)/водоохлаждащ агрегат/
Чилърът, от английската дума “chiller”, представлява водоохлаждаща машина. Тя е ключов възел в централизираните климатични системи. Един такъв агрегат може самостоятелно да охлажда големи административни и промишлени сгради.
Фенкойл (Fan-coil)-вентилаторен конвектор
Както по външен вид, така и по своето устройство, фенкойлът много напомня на вътрешно тяло на сплит система. Като външно тяло тук се използва чилър-машина, а работният флуид е вода. При наличие на котелна инсталация фанкойлът може да се използва и за отопление.
Покривен климатик (Rooftop)/покривна централа/
Това е моноблок, който се инсталира на покрива на сградата или непосредствено до охлажданото помещение. Прилича на голям прозоречен климатик. Покривните климатици имат функцията самостоятелно да нагряват или охлаждат въздуха и го подават към помещенията по въздуховоди. Използва се при охлаждане на големи помещения – спортни зали, супермаркети, кафенета, летища и т.н.

Многозонални климатични системи (VRF и VRV)


Многозоналните климатични системи са разновидност на централните системи за охлаждане на въздуха. Този клас климатици се появява сравнително скоро – първата VRV-система е представена през 1982 г. Те могат да се състоят от няколко външни и голям брой вътрешни тела (до 64), обединени с обща система за управление и обща тръбопроводна фреонова инсталация. Вътрешните тела могат да се инсталират на разстояние от външните до 100 метра, което съответства по височина на 17-етажна сграда. Пада по височина е от порядъка на 50 метра, като това позволява скриване на външните тела на покрива на сградата, в двора или на друго място. Вътрешните тела могат да са от различен тип: стенни, касетъчни, канални и т.н. В качеството на работен флуид се използва фреон. VRF-системите се отличават с висока степен на автоматизация, дълъг живот и ниски експлоатационни разходи.
Към какъвто и тип климатична система да се насочите, не забравяйте, че видът й ще зависи основно от големината и предназначението на помещенията и сградата. Консултацията със специалист от бранша също е препоръчителна, ако искате да постигнете желания комфорт както за вас, така и за вашите служители и клиенти.

 

Първия Български Бутон за споделяне

Add to Google


КОМЕНТАРИ
Име: *
E-mail: *
Коментар: *
Кога е създадена
българската държава: *
 


• Нови модели Daikin Ururu Sarara на фреон R32 в Европа и България през 2014 година

• Топ модели климатици за 2013 година

• Какви климатици Ви предлагаме за лято 2013

• Покупка на климатици за фирми с кредит Енергийна ефективност

• Инверторни климатици сплит система настъпват на американския пазар

• Daikin организира посещение на дилъри в завода си за климатици в Чехия

• Климатици Mitsubishi electric- как да ги пригодим за климата в България

• Новия каталог и новите модели за 2010 година на климатици Fujitsu General

• Климатици Daikin разработи вирусен неутрализатор за автобуси на основата на Flash Streamer

• Климатици Daikin и климатици Gree с дългосрочно сътрудничество

• Фирмата за климатици Fujitsu General пуска наследник на култовата серия LCC

• Профилактика на климатика

• Новите модели климатици и новия каталог на Daikin Europe за 2010 година

• Daikin Emura / Дайкин Емура/ FTXG-J - нова дизайнерска серия климатици сменя култовата серия FTXG-E UX1

• Термопомпата Daikin Altherma на климатици Daikin заслужи екологичната маркировка Eco Label

• Климатици Toshiba Super Daiseikai 2009 PKVP скоро и в България

• Нова мултисплит система климатици CMSQ- A на компанията Daikin

• Климатикът-перпетум мобиле или високоенергоспестяващ уред ?

• Климатици HAIER е сключила договор за изграждане на VRF климатична система във Варна

• Климатици Daikin Europe NV стартира продажбите на високо температурна версия на термопомпата Altherma ™ за жилищни нужди

• Корпорацията за климатици Sharp отбеляза продажбата на над 20 милиона продукта с вградена Plasmacluster система

Разглеждане на климатиците според мощноста и конструкцията.Видове сплит системи

• За и против климатици мултисплит система/климатик с един външен агрегат и две или повече вътрешни тела/

• Климатиците за подов монтаж- по- функционални и комфортни

• Нови модели инверторни климатици на Mitsubishi electric за лято 2009

• ETHEREA-новата Deluxe серия инверторни климатици PANASONIC за европейския пазар

• Климатици Daikin въвеждат серия колонни климатизатори FVQ/RZQS за лесна инсталация в магазини и офиси

• Daikin обогати гамата на термопомпата Altherma с моноблок версия

• Daikin представи първата в света климатична система VRV® с хладилен агент CO2

• Четири нови серии инверторни климатици Nocria Fujitsu General със сензор за присъствие

• MXU/CTXU-Ururu-новата мулти сплит система климатици на Daikin за Европа

• Най-евтиното отопление в условията на финансова криза

• Новата VRV® III-C на климатици DAIKIN за студени региони

• Новата серия инверторни климатици на Daikin-FTXL/RXL-G

• Honeywell получи права над новия фреон за климатични системи R-422D

• Японската корпорация за климатици Daikin – една от 100-те най-стабилни компании в света

• Новата FTXS-G серия инверторни климатици Daikin и разликите със старата FTXS-D серия

• Индустрията за климатици и финансовата криза

• TOSHIBA-CARRIER пуска на пазара нова серия климатици DAISEIKAI през 2009г

• Panasonic и Sanyo създават лидера на японската електроника и климатична индустрия

• ОЩЕ ЗА КЛИМАТИКА И ОТОПЛЕНИЕТО С НЕГО

• “Народната” термопомпа Altherma на Daikin излиза в настъпление

• MITSUBISHI ZUBA-DAN – климатик или нагревателен прибор?

• Топло и икономично с климатици MITSUBISHI ELECTRIC

• Още за йонизацията и йонизиращите филтри при климатиците

• Климатици Fujitsu General-гаранция за чист въздух

• Видове филтри при климатиците

• Видове хладилни агенти за климатици

• Daikin House: Проверка на новите технологични концепции в реални условия

• Климатици Sharp и Plasmacluster се борят с птичия грип

• Климатици Daikin и пречистватели на въздух получиха изключителното признание на програмата SENSITIVE CHOICE

• СВЕТОВНИЯ ПАЗАР НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ 2007 /Кой кой е на световния пазар на климатици /

• Ururu Sarara- научете японски заедно с климатици DAIKIN

• Още за кредит "Енергийна ефективност" за климатици

• История на климатиците/препечатано от в.Стандарт/

• Климатикът в нашия дом./Препечатано от сп.Още за Къщата/

• Подгряване на компресора на климатика при работа в режим отопление

• Как да спестим до 20% от покупка на климатици?

• Покупка на климатик

• Какво е инвертор и как работи?

• Избор на климатици

• Няколко заблуди за климатиците

• Мога ли да се отоплявам с климатици?

• Каква е зоната на температурен комфорт?

• Какво е COP?

• Кредит "Енергийна ефективност" за климатици

• Как работи климатика?

2019, Вулкан 2002 ООД - Всички права запазени.