СТАТИИ

 
Още за кредит "Енергийна ефективност" за климатици

www.reecl.org/bg/faq.php 

Най-често задавани въпроси  

В: Каква е целта на Програмата за енергоспестяване в дома REECL?

О: Програмата REECL е разработена да предлага целеви потребителски кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в законно съществуващи жилища, при което те намаляват разходите за отопление на домакинствата.

В: Кой спонсорира Програмата REECL?

О: Европейската банка за реконструкция и развитие, Европейската комисия и Агенцията за енергийна ефективност, заедно с български банки, създадоха тази програма, за да се помогне на българските домакинства да пестят енергия и да направят домовете си по-комфортни.

В: Вярно ли е, че кредитополучателите по тази програма ползват до 20% или до 30% безвъзмездна насърчителна помощ?

О: Да, всяко домакинство, което получи кредит по Програмата REECL има право да ползва безвъзмездна помощ в размер на до 20% или до 30% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени условията на тази програма.

В: Ограничена ли е безвъзмездната насърчителна помощ?

О: Да, нейният максимален размер може да бъде левовата равностойност на 2000 евро.

В: Кой осигурява средствата за безвъзмездна помощ?

О: Безвъзмездните помощи се изплащат от грант, предоставен на тази програма от Международния фонд Козлодуй (KIDSF).

В: Кой може да получи кредит по Програмата REECL?

О: Всяко домакинство в страната, но само един кредитополучател и само за един дом. Кредитополучателят трябва да живее в жилището, в което ще се правят финансираните енергоспестяващи подобрения. Жилището трябва да е съществуващо и вписано в съответните регистри, съгласно изискванията на българското законодателство.

В: Може ли кредитополучател да получи втори кредит по Програмата REECL?

О: Да, но само за технологии, които не са били вече финансирани по тази Програма. Втори кредит може да се отпусне само от финансираща банка, която е отпуснала първия кредит.

В: Могат ли да се рефинансират съществуващи задължения с кредит по Програмата REECL?

О: Средствата от този кредит не могат да се ползват за рефинансиране на съществуващи задължения.

В: Как се кандидатства за кредит?

О: Взимате писмена оферта от доставчик на енергоспестяващи подобрения във вашия дом и кандидатствате за кредит във всеки клон на финансиращите банки.

В: Как се получава кредит?

A: Финансиращата банка оценява вашата кредитоспособност и приемливост на вашия проект за енегоспестяване в дома.

В: Кои са финансиращите банки?

О: Към този момент участват:

 • Банка ДСК
 • Булбанк
 • Обединена българска банка
 • Пощенска банка
 • ПроКредит банк
 • Райфайзен банк

В: Къде мога да подам молба за кредит по тази програма?

О: Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на финансиращите банки или в офисите или магазините на одобрени от тях доставчици на енергоспестяващо оборудване.

В: Кои енергоспестяващи подобрения във вашия дом са приемливи?

О: Внедряването на следните енергоспестяващи проекти във вашия дом могат да имат право на субсидирано финансиране по тази програма:

 • Енергоефективни прозорци
 • Изолации на стени, покриви/тавани, подове
 • Енергоспестяващи котли/горивни камери на биомаса с или без прилежащите системи за отопление и топла вода
 • Слънчеви нагреватели с или без прилежащите системи за отопление и топла вода
 • Енергоефективни газови котли с или без прилежащите системи за отопление и топла вода
 • Енергоефективни термопомпени системи (климатици

В: Кога кредитополучателят трябва да кандидатства за безвъзмездна помощ?

О: Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финасиран с потребителски заем по Програмата REECL от финансираща банка, но не по-късно от 3 месеца след отпускане на заема.

В: Как се получават обратно до 20% или до 30% от капиталните разходи по проекта?

О:След успешно завършване на вашия енергоспестяващ проект, финансиращата банка връща безвъзмездно до 20 % или до 30% от кредитираните капитални разходи директно на вас или на оторизиран от банката доставчик, при условие, че са изпълнени условията на програмата.

В: Как се определя размера на безвъзмездната помощ?

О:При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, домакинствата имат право да получат помощ в размер до 20% (при индивидулно участие) или до 30% (при групово участие) от главницата на кредита за проектиране, доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, като съответната помощ за всяка от приемливите мерки е в размер не по-голям от посочения в таблицата по-долу. Сумарно безвъзмездната помощ не може да надхвърля левовата равностойност на €2000 за едно домакинство.

Енергоспестяващи мерки в дома Максимален размер на помощта в евро

Енергоефективна дограма

€350

Изолация на стени

€450

Изолация на покриви

€350

Изолация на подове

€350

Енергоефективни печки и котли на биомаса

€600

Слънчеви колектори за топла вода

€600

Енергоефективни газови котли

€600

Термопомпени агрегати за отопление и климатизация

€600

Проект за енергоспестяване в дома: €2000

Кредитополучателите имат право да получат помощ в размер до 30%, когато те, като етажни собственици в многоетажна жилищна сграда, се сдружават и предприемат изпълнение на енергоспестяващи подобрения на цялата сграда, в която живеят, като необходимо и задължително условие е кредит по тази Програма да е ползван от поне 50% от домакинствата, отпуснат им от една и съща финансираща банка.
Кредитополучателите трябва да обитават самостоятелни жилища в многоетажна жилищна сграда. С нотариален акт се доказва наличието на самостоятелно жилище.

   


КОМЕНТАРИ
Име: *
E-mail: *
Коментар: *
Кога е създадена
българската държава: *
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *


13/09/2015 - Жоро
Хубаво, какви са стъпките, за да си купя климатик по тази програма. Може ли да съдействате?

13/09/2015 - admin
Просто трябва да дойдете в офиса, за да ви дадем оферта, след това се отива в банката

11/05/2016 - грета великова
мога ли да закупя климатици като използвам програмата енергийна ефективност

11/05/2016 - админ
Програмата е прекратена, банките изхарчиха парите по тази програма

19/07/2016 - Таня Стоянова
Очаква ли се ново стартиране на програмата , кога и с кои банки?

19/07/2016 - admin
На този въпрос не можем да ви отговорим, трябва да попитате в REECL

МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти

ПОЛЕЗНО
Лизинг
Монтаж
Статии

КАТЕГОРИИ
DAIKIN
FUJITSU
SHARP
MITSUBISHI

PANASONIC
TOSHIBA
NIPPON
GREE

КОНТАКТИ
тел/факс: 052/606 240
GSM:
0878/ 606 240
office@climavent.eu2021, Вулкан 2002 ЕООД, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.