СТАТИИ

 
СВЕТОВНИЯ ПАЗАР НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ 2007 /Кой кой е на световния пазар на климатици /

СВЕТОВНИЯ ПАЗАР НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ 2007

/Кой кой е на световния пазар на климатици /

/по материали на сп.Светът на климата/

JARN. Обзор 2007 год.

В 2007 год.се забави ръстът на световната икономика. Основна причина за това стана ситуацията в САЩ. От друга страна ,страните от БРИК (Бразилия, Росия, Индия, Китай) и някой развиващи се страни продемонстрираха в 2007 год много добри икономически резултати. В САЩ продължи започналото през 2006 год. снижение на цените на жилищата. Това застави американските производители на климатично оборудване, което е тясно свързано с пазара на недвижимости,  сериозно да преразгледат стратегията си за развитие, което доведе до ред сливания и поглъщания на фирми. В същото време китайските производители на климатична техника разшириха производството, съхранявайки лидиращите си позиции, а японските компании продължиха да разработват и внедряват иновационни технологии. Активно се развива европейския пазар на климатично оборудване. Согласно оценката на JARN, световния обем на пазара на битови кондиционери (безвъздуховодни сплит-системи, прозоречни и мобилни кондиционери) и полупромишлено оборудване (агрегатирани кондиционери и безвъздуховодни сплит-системи) съставлява през 2007 год.78,7 милиона изделия. Пазара на кондиционери в Китай, Северна Америка, Япония и основните европейски страни съставлява повече от три четвърти от световния пазар на кондиционери.

Продължаващ ръст на световния пазар на климатици

Независимо от влошаване на пазара в САЩ, общия обем на световния пазар се повиши за 2007г с 10%. Това се случи в значителна степен благодарение на Китай – световния лидер и по производство, и по продажби на климатици. Преживявайки в 2006 год. снижение на продажбите, китайската промишленост за по-малко от година възстанови своите позиции. В 2007 год. обема на пазара възлиза на около 24,5 милиона изделия, което е с 15,1% повече, отколкото в 2006 год. Експорта на климатици от Китай, включащ и продукцията на предприятия, принадлежащи и на чужди компании, възлиза на 32,6 милиона бр. с ръст по отношение на 2006 год.- 19,9%. Относителният дял на Китай на световния пазар на климатици съставлява сега повече от 70%. Обемът на пазара в САЩ в 2007 год. намаля с1% спрямо предната година и съставлява 16,9 милиона климатика. От тях: 9,5 милиона прозоречни климатици; 4,5 милиона агрегатирани климатици; 1,9 милиона климатика с термопомпа; 0,65 милиона мобилни ; 270 хиляди безвъздуховодни сплит-системи. В европейските страни през 2007 година бяха продадени 8,6 милиона климатика. Анализ на европейския пазар показва, че най-голяма част от пазара заемат Италия, Испания, Турция и Русия с обеми 1 - 1,9 милиона климатика всяка. Зад тях следват Франция, Гърция, Украйна, Великобритания и Германия - по 270 - 610 хиляди изделия всяка. На тези девет страни се дължи 85% от европейския пазар на климатици. Почти всички продадени изделия се отнасят към безвъздуховодните сплит-системи, като повечето са термопомпени.В Япония в 2007 год. бяха продадени 8 милиона климатика, от тях 7 милиона битови климатици,което е малко по-малко от 2006 год. Почти всички от тях се отнасят към настенните сплит-системи. Прозоречните климатици заемат около 1,5-1,6% от общия обем. Практически всички сплит-системи имат инверторно управление и 98% - термопомпа. Във всички, без изключения, се използва хладилен агент R410A. Освен това, на японския пазар през 2007 год. бяха продадени около 0,8 милиона полупромишлени кондиционера. 70% от тях се отнасят към касетния тип, 15% - таванни, останалите - настенни и подови. Каналните климатици съставляват около 5%. В много райони на света, особенно в Азия и Европа, бързо расте популярността на VRF-системите, произвеждащи се от всички основни японски производители на климатици. В последните години за разработка и маркетинг на тези системи също отделят сериозно внимание водещите китайски и корейски компании. Характеристиките на VRF-системите постоянно се подобряват. В 2006 и 2007 години все повече VRF-системи се монтират в здания с площ над 50 хиляди квадратни метра. Ако преди водещите световни производители на климатици изнасяха производството си основно в Китай , то сега заради ръста в себестойността на продукцията и повишаване на курса на китайската валута те все повече обръщат внимание на другите страни от Югоизточна Азия и Европа. Например,  два китайски крупни производителя Gree и Midea организираха производства във Виетнам. Големият ръст на европейския пазар застави основните японски производители да създадат фабрики в Европа, за да приближат производството до потребителя. Например, Melco/ Mitsubishi electric/ откри фабрикa в Великобритания, Daikin - в Белгия и Чехия, Hitachi - в Испания, Sanyo - в Италия и Унгария. Съществува и друга важна причина, поради която производителите на климатици откриват фабрики в Европа- искат да намалят риска от загуби заради изменение на валутните курсове.

Защита на околната  среда и съхраняване на енергия

Най активен по този въпрос е Европейския Съюз. 4 юли 2007 год. встъпи в сила директива на Европарламента № 842/2006 от юни 2006 год.,  касаеща използването на флуоросъдържащи газове. Основната цел на директивата – да се намали изпускането на газове, попадащи под действието на Киотския Протокол, по силата на който флуоросодържащите газове с висок потенциал за въздействие на глобалното затопляне (Global Warming Potential, GWP) трябва да бъдат изведени от употреба до юли 2011год. В САЩ- през януари 2006год. встъпиха в сила нови производствени стандарти за системите за битова климатизация на Министерството на енергетиката на САЩ. Сега всички продавани в страната климатични системи трябва да имат сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) не по-малък от 13.

Тенденции изменения объема рынка: Китай, США, Европа, Япония

Прогноз объема рынков бытовых и полупромышленных кондиционеров в 2008 году

Освен това , от 2010 год., в САЩ става задължително използването на хладилен агент R410A. Това много сериозно ще се отрази на климатичния отрасъл, защото R22 се използва масово в климатичното оборудване в САЩ. В Япония всички продавани климатици се изпълняват само на R 410А. В Китай някой големи градове, например Шанхай, завишиха изискванията към енергийната ефективност на монтираните климатици. Австралийското правителство изисква да се включват в техническите характеристики данните по тяхната енергийна ефективност. Въведени са също стандарти на минимални енергийни характеристики (MEPS). Веднага загубиха своите позиции на пазара системи с ниска енергийна ефективност, например прозоречните климатици. Това се яви и като една от причините за големия ръст в продажбите на високотехнологични инверторни климатици.

 

Сливания и поглъщания

 

За последните години в климатичната и хладилна промишленост се осъществиха ред крупни поглъщания. В 2005 год. Johnson Controls беше купен отYork International. Обединените възможности на двете компании позволи да обезпечат клиентите си с по-широк набор от оборудване и услуги. В 2006 год. Daikin придоби McQuay/OYL, ръководен от желанието да се закрепи на пазара на Северна Америка. В средата на 2007 год. израелската Elco, дъщерна компания на френския производител Airwell, придоби от Fedders North America бизнесът им, свързан с битова климатична техника. В резултат на тази сделка Airwell Air Conditioning излезе на пазара наСеверна Америка. Основан в 1947 году, Airwell се явява един от крупните световни производители на климатици, располагащ с производственни мощности във Франция, Италия, Израел, Китай и Аржентина. През октомври 2007 год. водещия американски производител на битово и леко търговско климатично оборудоване компания Goodman Global Inc. беше погълната от концерна Hellman & Friedman LLC. Стойността на сделката беше около1,8 милиарда долара. Ръководството на Goodman разчита,че, поддръжката на Hellman & Friedman ще и позволи да усили своите позиции на пазара. През декември 2007 год. Ingersoll-Rand завърши сделката по придобиване на компанията Trane. Сделката, сумата за което се оценява на 10,1 миллиарда долара, стана най-голямото придобиване на контролен пакет акции в световния промишлен сектор в 2007 год. Специалистите предполагат, че възможностите на обединената компания същественно се разширяват, особенно в излизането на оборудоване от Trane на външни пазари. Придобиването на Trane позволи на Ingersoll-Rand да преодолее някой стари проблеми и да се закрепи на световния пазар на климатично оборудване и услуги. Очаква се също, че Trane ще донесе на компанията нови технологии, ще расшири производственните възможности и ще помогне да се разшири клиентската база. В 2006 год. Danfoss придоби Scroll Technologies, американски производител на спирални компресори за климатична и хладилната промишлености. Освен това, стана известно, че с цел разширение на своята производствена база и снижаване на производствените разходи , Danfoss води преговори за покупка на ред заводи в Китай и Виетнам.

 

BSRIA. Изследване на световния пазар на климатици 2007 год

Британската строителна асоциация BSRIA наскоро проведе изследоване на текущото състояния на пазара за климатична техника. По-долу изнасяме основните изводи на това изследване.

Изменения на пазара

Най-големия пазар на климатици се явява Азиатско-Тихоокеанския регион, чийто обем в 2007 год. произлиза на 28 милиарда долара. На първо място по продажби на климатици стои Китай, много близко зад него следва САЩ. Очаква се, че през 2008 год. разрива между обемите на двата пазара ще се увеличи. Най-бързо растящ пазар през 2007 год. стана този на Украйна. Растежа там достигна 45% сравнен с 2006 год. Втори по динамика на развитие се явява пазара на Гърция. На развитието на  пазара в развитите страни силно влияят два фактора: появаване на нови технологии и проблема за защита околната среда. Тези фактори ще способстват за ръста на продажби на нови високотехнологични продукти като инверторните системи, VRF-системите и системи с рекуоперация.

Характеристики на пазара

В настоящия момент пазара на прозоречни климатици в повечето страни се свива. Най -големият потребител на това оборудване си остава САЩ, но и там обема на пазара намалява сравнен с предни години. Още един крупен потребител на тези машини остава Индия. Очакванията са , че и индийския пазар ще забави ръста си, заради относително ниските доходи на потенциалните потребители. В същото време голяма конкуренция на индийския пазар на прозоречни климатици са мини сплитовете. През 2007 год на Европа се пада половината от целия пазар на мобилни климатици. Пазарът нарасна двойно, основно заради горещото лято и дефицита на мини сплитове на склад. Успоредно това се отбелязва падане на продажбите на мобилни климатици в Испания, Франция, Великобритания и Германия. Във Франция, например, спадът достига 75%. Китай остава най-големият в света пазар за мини-сплитове и в същото време най-големия техен производител. Общо в света през 2007 год. бяха продадени 24 милиона мини-сплитове, и почти половината от тях произхождат от Китай. Прогнозите са,че китайският пазар на мини сплит ще порасне с още 11 млн.изделия до 2011 год. Най-голям дял на световния пазар на VRF-системи принадлежи на Азиатско-Тихоокеанския регион. Тук доминира Китай, където през 2007 год. обема на продажби на VRF-системи достигна 1 168 милиона долара. Очакванията са за значителен ръст на пазара наVRF-системи на Близкия и Средния Изток, а също и в Африка. Обема на пазара на тези региони може да порасне с 37% .В 2007 год обема на пазара на агрегатирани климатици се срина поради рязкото снижение на продажбите в САЩ – с над 0,4 милиона по сравнение с 2006 год. При това, общия световен обем на продажби на прозоречни и вътрешни агрегатирани климатици не се е изменило в сравнение с 2006 год. Най-бързо растящия в този план се явява пазарът в Близкия Изток и Африка, чийто ежегоден ръст достигна 19%. Очакванията са , че на този сегмент съвкупния пазар на Близкия и Средния Изток и Африка ще достигне към 2010 год. пазарния обем на целия американски регион.

 

JRAIA. Данни за пазара на климатици 2007 година

Японската промишлена асоциация за климатично и хладилно оборудване (JRAIA) свежда следните данни за различните сегменти на световния пазар на климатици.

Источник: Jarn, май 2008 г.

Световен пазар на VRF-системи

VRF-системи (от Variable Refrigerant Flow – изменчив поток на хладилния агент) бяха първо разработени от компанията Daikin в 1984 год. за индивидуално охлаждане или затопляне на няколко стаи в търговски помещения. Daikin регистрира за системата собственно наименование - VRV. В света задачата за охлаждане или затопляне на голям брой помещения в търговските и офис сгради се решава различно. В САЩ подаването на кондициониран въздух традиционно се осъществява по въздуховоди от разположен на върха на зданието агрегатиран климатик.В Европе традиционно се исползва система с подаване и распределение охладена вода от чилъра по положени в сградата  тръбопроводи.В Японии в последно време стана обичайно явление да се монтират във зданието сдвоени тръбопроводи за подаване хладилен гента от VRF-блок. По тях хладилния агент се разпределя по стаите. VRF-системите все по-често се монтират в големи здания:  хотели, супермаркети, жилищни помещения от клас"лукс". VRF-системата позволява централизирано управление с помощта на компютър, обезпечава максимална мощност в помещения с големи топлинни потребности и снижава мощността там, където потребността не е толкова голяма. Освен това, в случаите, когато климатизиране вообще не трябва, компютърът, управляващ външния блок, подава на инвертора сигнал да снижи оборотите на компресора, което позволява да се намали енергопотреблението. Освен енергоикономичност, исползването на VRF-системи и централизирано управление создава допълнителен комфорт. Благодарение на всички тези фактори световния пазар на VRF-системи расте на 20-30% за година, и за 2007 год. неговия обем достигна 400 хиляди външни блока.

Оценка на пазара на VRF-системи

 

Най-големи пазари се явяват Япония и Китай. Пазарът във всяка от двете страни превишава 100 хиляди изделия. Обема на европейския пазар е около 90 хиляди изделия. От тях на Великобритания се дължат 17 хиляди, Франция - 15 хиляди, Италия - 12 хиляди, Испания - 10 000, Германия - 9 000, Русия - 6 000 изделия. При това руския пазар на VRF-системи расте много бързо.

Китай

Китайския пазар на VRF-системи представлява най- перспективен. От 2000 година, китайските архитекти и проектанти ОВИ повече обръщат внимание на ефективноста на работата на климатичното оборудване и залагат в проектите на новите здания VRF-системи вместо традиционните централни системи за климатизация. В настоящо време на големите обекти в Китай по-старому доминират системи чилър-фанкойл, но растящата популярност на VRF-системи, по оценки на местните експерти, представлява "заплаха за производителите на чилъри".

Европа

Европа – това е традиционен пазар на чилъри. Тука има много предприятия, занимаващи се с тяхното производство и монтаж. Но вече и в Европа се убеждават, че VRF-системите действително превъзхождат чилърите по възможности за индивидуално и централно управление, по енергийна ефективност и предоставляем комфорт. Обемa на европейския пазар на VRF-системи достигна в 2007 год. 90 хиляди изделия . Увеличението на продажбите на VRF-системите способства за съществуването на VRF-системи с рекооператор. Даже в средата на зимата в сгради с голямо остъкление се налага охлаждане на зони в които попадат директно слънчевите лъчи. В същото време зони във вътрешността на сградата,където не попадат слънчеви лъчи трябва да се отоплява. VRF-системите с рекооперация на топлината позволява ефективно да се използва енергията получена при охлаждане на едни части на сградата за отопление на други. За сметка на това може значително да се понижи общото потребление на енергия.

КОМПАНИЯ

МАРКА

Daikin

VRV

Mitsubishi Electric

City-Multi

Hitachi

Set Free

Toshiba Carrier

SMMS

Sanyo

ECO-i

MHI

KX

Fujitsu General

Air Stage

Samsung

DVM

LG

Multi V

Midea

MDV

Haier

MRV

Gree

GMV

Shinco

SDV

Aux

DARV

Chigo

CMV

Changhong

DVF

Експертите са уверени, че продажбите на VRF-системи в Европа ще растат стабилно.

САЩ

Традиционно на пазара на САЩ доминират въздуховодните агрегатирани климатици. В същото време японски производители, като Mitsubishi Electric (Melco), Fujitsu General, Daikin и Sanyo, смятат американския пазар за перспективен и залагат бъдещи продажби на VRF-системи в САЩ.

Монтиране на VRF-системи в големи здания

Характеристиките на VRF-системите постоянно се подобряват, увеличава се площа на помещенията, които те могат да обслужват. В последно време все повече VRF-системи се монтират в сгради с квадратури повече от 50 хил.кв.м.В 2007 год. Daikin Airconditioning India Private Ltd. сключи договор за монтаж на климатична система за сграда 90000м2  в свободната икономическа зона EON в Пун, Индия. Компанията предложи VRF-система от 900 външни и 6600 вътрешни блока с обща мощност 16 500 HP/конски сили/. Централизираното управление на VRF-системите ще се осъществява със системата Intelligent Manager.Mitsubishi Heavy Industries (MHI) разработи проект за климатизация на 130 000м2 във 58-етажната сграда на Международния търговски център в Шенджен в китайската провинция Гуандун. Проекта предвижда монтиране на VRF-система с обща мощност 5200 HP.

Производители

В Източна Азия повечето VRF-системи се произвеждат от японски, корейски и китайски компании. В Европа с това се занимават японски производители.В Япония има осем производители на VRF-системи: Daikin, Melco, Sanyo, Toshiba, Carrier, Hitachi, MHI, Fujitsu General. Делът на Daikin съставлява повече от 50% от пазара. Зад него следва Melco. В Корея производството на VRF-системи развиват Samsung и LG. В Китай производство на VRF-системи се започна от японски компании: Sanyo с Dalian Bingshan (1997), MHI с Haier (2002), Daikin (2004), Hitachi с Hisense (2004), Fujitsu General с Little Swan (2006). Три водещи китайски производители - Midea, Gree и Haier – инвестират в производство на VRF-системи и агресивно излизат на разширяващия се пазар. Между компаниите, започнали също производство на VRF-системи са и Shinco, Aux, TCL.

.

 

 КОМЕНТАРИ
Име: *
E-mail: *
Коментар: *
Кога е създадена
българската държава: *
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *


МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти

ПОЛЕЗНО
Лизинг
Монтаж
Статии

КАТЕГОРИИ
DAIKIN
FUJITSU
SHARP
MITSUBISHI

PANASONIC
TOSHIBA
NIPPON
GREE

КОНТАКТИ
тел/факс: 052/606 240
GSM:
0878/ 606 240
office@climavent.eu2021, Вулкан 2002 ЕООД, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.