Климатици Варна
  Производител:
  Категория:
  Квадратура:
  Цена: до
  Реф. №:
   

 

Климатици с най- добри цени

      Daikin ATX35JV/ARX35JV Siesta
климатик Fujitsu ASYG 12 LMC
  климатиk Daikin FTXN50L/RXN50L
климатик Fujitsu ASYG 12 LLC

Промоция и на цените за монтаж на климатици .  .

  Последни бройки от хитовите климатици  Fujitsu General  AWYZ 14 LBC Nocria .с безплатен монтаж

Вижте и климатици Варна във Google +

Намерете Климатици Варна във Facebook

Климатици Daikin Варна
MITSUBISHI ZUBA-DAN – климатик или нагревателен прибор?

Компания Mitsubishi Electric завършва полевите изпитания на системата ZUBA-DAN. На японски език това означава «супер отопление». Известно е, че производителността на термопомпите, използвани за отопление,намалява при снижение на температурата на външния въздух. И това намаление е доста значително: при температура –20 °С топлопроизводителността е с 40 % по-малко от номиналната, указана в спецификациите на приборите и измерена при температура 7 °С. Именно по тази причина въздушните термо помпи в по-северните страни не се разглеждат като пълноценен отоплителен уред. Отношението към тях може коренно да се измени с появата на климатиците от серията ZUBA-DAN.
Климатици Mitsubishi electric Zubadan

Графиката на рис.1 показва изменението на топлопроизводителността на системата в зависимост от температурата на външния въздух.При серията ZUBA-DAN производителността практически не се намаля до температура –15 °С, запазвайки номиналните си стойности. И само при по-ниски температури тя започва да намалява ,но това намаление е по-бавно отколкото при инверторните машини от серията Mr. SLIM POWER INVERTER. На графиката добре се вижда ,че при температура на външния въздух –20 °С климатика от серия ZUBA-DAN типоразмер 4НР (номинална топлопроизводителност около 11 кВт) отдава 1 кВт повече топлина в помещението,отколкото такъв от серията POWER INVERTER типоразмер 5НР (номинална топлопроизводителност около 14 кВт).Още по-показателно е сравнението между моделите с еднаква номинална производителност/синята графика/.Тези забележителни резултати са достигнати благодарение използването на спирален компшресор специална модификация и технология за двуфазно впръскване на хладилния агент.Хидравличния контур има сложна структура:той е изпълнен с три вентила с електрическа задвижка,които обезпечават двустепенно дроселиране на фреона и оптимизация на процеса на впръскване в компресопра.Управляващата програма на външния блокрегулира честотата на въртене на компресора,външния вентилатор и степента на отваряне на разширителните вентили с попмоща на стъпкови електродвигатели.По този начин машината има много свобода да се настройва към различните условия на експлоатация.Завода производител потвърждава работоспособност на системата в режим отопление при температури на външния въздух до –25 °С,но заложените в основата на работа на системата методи и позволяват да функционира при доста по-ниски температури.Тестването на тази система се проведе на северния японски остров Хокайдо.В началото на записа /16.00 часа/ температурата на външния въздух е 10 °С, при тази температура въздуха на изхода на вътрешното тяло е около 50 °С. През ноща се застудява,температурата навън пада под –20 °С, при което температурата на изхода на вътрешното тяло пада до 45 °С. Важно е да се отбележи,че режима на дефрост на външното тяло/неизбежен при термопомпите/ се включва един път на 2,5 часа и неговата продължителност не надвишава 3 минути. В режим на дефрост изходната температура от вътрешното тяло съответства на стайната температура.В обичайните системи средната топлопроизводителност се оказва с 5-10% по-ниска от означената номинална,която се дава без да се отчете режима на дефрост.В системите от серията ZUBA-DAN,дефроста намаля несъществено средната топлопроизводителност. Друг важен параметър на термопомпите се явява времето на достиганер на номинална производителност след първото включване или след завършване на дефроста.Колкото е по-кратък предния процес,толкова по-малко се намаля средната топлопроизводителност и се намалява отклонението на стайнататемпература от зададената.
На рисунката е показано сравнение на системата ZUBA-DAN с обичайната инверторна серия.Изходната температура от вътрешното тяло на система ZUBA-DAN, достига 45 °С два пъти по-бързо (10 минути), отколкото обичайния инвертор(19 минути). А след достигане на стабилен режим изходната темперарура на ZUBA-DAN достига 50 °С(при външна температура 2 °С).


Как работи системата?


Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 В термопомпите налягането на всмукване на компресора се намаля при понижение на температурата на външния въздух. Степента на компресия се увеличава,а обемната ефективност на компресора се намалява,в резултат на което производителността на системата намалява.Ефективността на компресора също намалява,електропотреблението се увеличава,и температурата на компресирания фреон/температурата на нагнетяване/ става много висока. Повишаването на тепературата на нагнетяване води до влошаване на смазващите свойства на хладилното масло. В херметичните компресори проблема се утежнява с разрушаване на изолиращото покритие на намотките.Традиционно решение на проблема се явява използването на двустепенна компресия.При това системата има един общ изпарител,а степените се изпълняват на базата на компресори от обемен тип:бутални,винтови и др.Двустепенната компресия се използва при системи,които имат много ниска температура на изпарение/-45....-75 С/,които трудно могат да се постигнат с помоща на едностепенните системи.

Но даже да можем да обезпечим нужната температура на изпарение с едностепенна система,то използването на двустепенната система позволява да се увеличи енергийната ефективност на системата.Използването на двустепенни компресори позволява да се достигнат ниски температури на изпарение и увеличава коефициента на производителност на системата,но конструкцията на такива компресори е много сложна.Те имат два компресионни механизма,задвижвани от един или два отделни двигателя.Двустепенните компресори не се използват при системите с малка мощност заради високата себестойност.На компанията Mitsubishi Electric се удаде да достигне параметрите на двустепенните системи,използвайки модифициран едностъпален спирален компресор.Обичайния спирален механизъм,взет за база,има допълнителен отвор за инжекция на фреона,разположен между централния отвор за нагнетяване и отвора за всмукване.Диаметъра на отвора за впръскване е по-малък от другите два.Такъв компресор може да работи като обичаен едностъпален компресор,ако това отвърстие се запуши.Съществуват два варианта на инжекция на фреона-в течна и в газова фаза.В първия случай течния агент постъпва в компресора от кондензатора през дроселиращо устройство/например капилярна тръба/понижаващо налягането до средно. Попадайки в областа на компресия между спиралите на компресора,теността бързо се изпарява,което води до бързо понижение на температурата на газа на изхода на компресора а също и на температурата на електродвигатела. Заради инжекцията допълнителен фреон потребляемата мощност се вдига и производителността на кондензатора също се вдига.Схемата на хладилния контур ни диаграма на хладилния цикъл са показани на следващата картинка.

Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 

Друг начин е инжекция на фреон в газова фаза.За това дроселиращото устройство се разделя на две части и по средата се монтира сепаратор течност-газ.Течния фреон,минавайки втората степен на дроселиранепопада в изпарителя,а газта от сепаратор през щуцер се инжектира в компресора. За сметка на допълнителния газообразен фреон обемната производителност на компресора расте,увелияава се разхода на фреона през кондензатора и топлопроизводителността се повишава с 10-20 %.Метода с инжектиране на газ увеличава коефициента на производителност също и енергийната ефективност на системата,но не позволява да се понижи температурата на нагнетяване.В същото време количеството на инжектирания газ е ограничено.

На рисунката е изобразена схема на контура и диаграма на хладилния цикъл.

Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 

Разработчиците от компанията Mitsubishi Electric са решили да приемат комбинирания метод,при който се обединяват достойнствата и се компенсират недостатъците на двата изложени метода.За инжекция в компресора се използва течно-газова смес,чийто състав се поддържа от система за управление за оптимизиране на параметрите на хидравличния контур.

На следващата рисунка е дадена схемата на новата система.

Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 

Течния фреон,кондензиран в топлообменника на вътрешния блок с помощта на електронен разширителен вентил/LEV B/постъпва ресивър-топлообменник/Power Receiver/.този компонент е унаследен от полупромишлените системи Power Inverter и е предназначен за увеличение величината преохлаждане на фреона за сметка на парите с ниска температура,постъпващи в компресора.Разширителния вентил LEV B задава величината на преохлаждане SC. Вентилът LEV A, монтиран преди изпарителя,определя разхода/дебита/ на фреона през топлообменника на външния блок,а следователно и затоплянето на парите SH на неговия изход.В точката на средно налягане между разширителните вентили LEV B и LEV A е монтиран топлообменника HIC,в който чрез вентила LEV C се регулира количеството на течността. Част от нея в топлообменника се изпарява и двуфазната смес постъпва на входа на компресора.Налягането на паро-течната смес и степента на сухост на парата зависят от степента на отваряне на вентила LEV C. Управляващата програма на външния блок оптимизира работата на този вентил с цел минимизация на презатопляне на фреоновата пара след компресора SH в точка В.

По такъв начин впръскването на газ увеличава производителността на компресора даже при много ниски температури на изпарение/ниски външни температури/.а инжектирането на течност снижава температурата на компресирания газ,в резултат на което намаля загубите свързани с нагряванетои на газта в компресора
Основата на системата ZUBA-DAN се явява спиралния компресор допълнителен отвор в компресионния механизъм с цел инжекция на двуфазен фреон.За неговото устройство и принцип подробно ще ви разкажем в следващите ни статии.
Компания Mitsubishi Elec tric ще започне продажбите на климатици от новата серия ZUBA-DAN в Европа през късната есен на 2007 год.

По данни от руския печат

 
КОМЕНТАРИ
Име: *
E-mail: *
Коментар: *
Кога е създадена
българската държава: *
 


29/06/2012 - pavel
iskam da razbera kolko e cenata na zuba-dan 12-ka i 18-ka ako moga taka da se izrazq

29/06/2012 - admin
http://v-clima.com/prod.php?id=mitsubishi-msz-fd-35-va-muz-fd-35vabh-zubadan 2699lv e 12-ката, 18-ка не се предлага в Б-Я

• Нови модели Daikin Ururu Sarara на фреон R32 в Европа и България през 2014 година

• Топ модели климатици за 2013 година

• Какви климатици Ви предлагаме за лято 2013

• Покупка на климатици за фирми с кредит Енергийна ефективност

• Инверторни климатици сплит система настъпват на американския пазар

• Daikin организира посещение на дилъри в завода си за климатици в Чехия

• Климатици Mitsubishi electric- как да ги пригодим за климата в България

• Новия каталог и новите модели за 2010 година на климатици Fujitsu General

• Климатици Daikin разработи вирусен неутрализатор за автобуси на основата на Flash Streamer

• Климатици Daikin и климатици Gree с дългосрочно сътрудничество

• Фирмата за климатици Fujitsu General пуска наследник на култовата серия LCC

• Профилактика на климатика

• Новите модели климатици и новия каталог на Daikin Europe за 2010 година

• Daikin Emura / Дайкин Емура/ FTXG-J - нова дизайнерска серия климатици сменя култовата серия FTXG-E UX1

• Термопомпата Daikin Altherma на климатици Daikin заслужи екологичната маркировка Eco Label

• Климатици Toshiba Super Daiseikai 2009 PKVP скоро и в България

• Нова мултисплит система климатици CMSQ- A на компанията Daikin

• Климатикът-перпетум мобиле или високоенергоспестяващ уред ?

• Климатици HAIER е сключила договор за изграждане на VRF климатична система във Варна

• Климатици Daikin Europe NV стартира продажбите на високо температурна версия на термопомпата Altherma ™ за жилищни нужди

• Корпорацията за климатици Sharp отбеляза продажбата на над 20 милиона продукта с вградена Plasmacluster система

• Разглеждане на климатиците според мощноста и конструкцията.Видове сплит системи

• За и против климатици мултисплит система/климатик с един външен агрегат и две или повече вътрешни тела/

• Климатиците за подов монтаж- по- функционални и комфортни

• Нови модели инверторни климатици на Mitsubishi electric за лято 2009

• ETHEREA-новата Deluxe серия инверторни климатици PANASONIC за европейския пазар

• Климатици Daikin въвеждат серия колонни климатизатори FVQ/RZQS за лесна инсталация в магазини и офиси

• Daikin обогати гамата на термопомпата Altherma с моноблок версия

• Daikin представи първата в света климатична система VRV® с хладилен агент CO2

• Четири нови серии инверторни климатици Nocria Fujitsu General със сензор за присъствие

• MXU/CTXU-Ururu-новата мулти сплит система климатици на Daikin за Европа

• Най-евтиното отопление в условията на финансова криза

• Новата VRV® III-C на климатици DAIKIN за студени региони

• Новата серия инверторни климатици на Daikin-FTXL/RXL-G

• Honeywell получи права над новия фреон за климатични системи R-422D

• Японската корпорация за климатици Daikin – една от 100-те най-стабилни компании в света

• Новата FTXS-G серия инверторни климатици Daikin и разликите със старата FTXS-D серия

• Индустрията за климатици и финансовата криза

• TOSHIBA-CARRIER пуска на пазара нова серия климатици DAISEIKAI през 2009г

• Panasonic и Sanyo създават лидера на японската електроника и климатична индустрия

• ОЩЕ ЗА КЛИМАТИКА И ОТОПЛЕНИЕТО С НЕГО

• “Народната” термопомпа Altherma на Daikin излиза в настъпление

MITSUBISHI ZUBA-DAN – климатик или нагревателен прибор?

• Топло и икономично с климатици MITSUBISHI ELECTRIC

• Още за йонизацията и йонизиращите филтри при климатиците

• Климатици Fujitsu General-гаранция за чист въздух

• Видове филтри при климатиците

• Видове хладилни агенти за климатици

• Daikin House: Проверка на новите технологични концепции в реални условия

• Климатици Sharp и Plasmacluster се борят с птичия грип

• Климатици Daikin и пречистватели на въздух получиха изключителното признание на програмата SENSITIVE CHOICE

• СВЕТОВНИЯ ПАЗАР НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ 2007 /Кой кой е на световния пазар на климатици /

• Ururu Sarara- научете японски заедно с климатици DAIKIN

• Още за кредит "Енергийна ефективност" за климатици

• История на климатиците/препечатано от в.Стандарт/

• Климатикът в нашия дом./Препечатано от сп.Още за Къщата/

• Подгряване на компресора на климатика при работа в режим отопление

• Как да спестим до 20% от покупка на климатици?

• Покупка на климатик

• Какво е инвертор и как работи?

• Избор на климатици

• Няколко заблуди за климатиците

• Мога ли да се отоплявам с климатици?

• Каква е зоната на температурен комфорт?

• Какво е COP?

• Кредит "Енергийна ефективност" за климатици

• Как работи климатика?

2019, Вулкан 2002 ООД - Всички права запазени.