СТАТИИ

 
MITSUBISHI ZUBA-DAN – климатик или нагревателен прибор?

Компания Mitsubishi Electric завършва полевите изпитания на системата ZUBA-DAN. На японски език това означава «супер отопление». Известно е, че производителността на термопомпите, използвани за отопление,намалява при снижение на температурата на външния въздух. И това намаление е доста значително: при температура –20 °С топлопроизводителността е с 40 % по-малко от номиналната, указана в спецификациите на приборите и измерена при температура 7 °С. Именно по тази причина въздушните термо помпи в по-северните страни не се разглеждат като пълноценен отоплителен уред. Отношението към тях може коренно да се измени с появата на климатиците от серията ZUBA-DAN.
Климатици Mitsubishi electric Zubadan

Графиката на рис.1 показва изменението на топлопроизводителността на системата в зависимост от температурата на външния въздух.При серията ZUBA-DAN производителността практически не се намаля до температура –15 °С, запазвайки номиналните си стойности. И само при по-ниски температури тя започва да намалява ,но това намаление е по-бавно отколкото при инверторните машини от серията Mr. SLIM POWER INVERTER. На графиката добре се вижда ,че при температура на външния въздух –20 °С климатика от серия ZUBA-DAN типоразмер 4НР (номинална топлопроизводителност около 11 кВт) отдава 1 кВт повече топлина в помещението,отколкото такъв от серията POWER INVERTER типоразмер 5НР (номинална топлопроизводителност около 14 кВт).Още по-показателно е сравнението между моделите с еднаква номинална производителност/синята графика/.Тези забележителни резултати са достигнати благодарение използването на спирален компшресор специална модификация и технология за двуфазно впръскване на хладилния агент.Хидравличния контур има сложна структура:той е изпълнен с три вентила с електрическа задвижка,които обезпечават двустепенно дроселиране на фреона и оптимизация на процеса на впръскване в компресопра.Управляващата програма на външния блокрегулира честотата на въртене на компресора,външния вентилатор и степента на отваряне на разширителните вентили с попмоща на стъпкови електродвигатели.По този начин машината има много свобода да се настройва към различните условия на експлоатация.Завода производител потвърждава работоспособност на системата в режим отопление при температури на външния въздух до –25 °С,но заложените в основата на работа на системата методи и позволяват да функционира при доста по-ниски температури.Тестването на тази система се проведе на северния японски остров Хокайдо.В началото на записа /16.00 часа/ температурата на външния въздух е 10 °С, при тази температура въздуха на изхода на вътрешното тяло е около 50 °С. През ноща се застудява,температурата навън пада под –20 °С, при което температурата на изхода на вътрешното тяло пада до 45 °С. Важно е да се отбележи,че режима на дефрост на външното тяло/неизбежен при термопомпите/ се включва един път на 2,5 часа и неговата продължителност не надвишава 3 минути. В режим на дефрост изходната температура от вътрешното тяло съответства на стайната температура.В обичайните системи средната топлопроизводителност се оказва с 5-10% по-ниска от означената номинална,която се дава без да се отчете режима на дефрост.В системите от серията ZUBA-DAN,дефроста намаля несъществено средната топлопроизводителност. Друг важен параметър на термопомпите се явява времето на достиганер на номинална производителност след първото включване или след завършване на дефроста.Колкото е по-кратък предния процес,толкова по-малко се намаля средната топлопроизводителност и се намалява отклонението на стайнататемпература от зададената.
На рисунката е показано сравнение на системата ZUBA-DAN с обичайната инверторна серия.Изходната температура от вътрешното тяло на система ZUBA-DAN, достига 45 °С два пъти по-бързо (10 минути), отколкото обичайния инвертор(19 минути). А след достигане на стабилен режим изходната темперарура на ZUBA-DAN достига 50 °С(при външна температура 2 °С).


Как работи системата?


Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 В термопомпите налягането на всмукване на компресора се намаля при понижение на температурата на външния въздух. Степента на компресия се увеличава,а обемната ефективност на компресора се намалява,в резултат на което производителността на системата намалява.Ефективността на компресора също намалява,електропотреблението се увеличава,и температурата на компресирания фреон/температурата на нагнетяване/ става много висока. Повишаването на тепературата на нагнетяване води до влошаване на смазващите свойства на хладилното масло. В херметичните компресори проблема се утежнява с разрушаване на изолиращото покритие на намотките.Традиционно решение на проблема се явява използването на двустепенна компресия.При това системата има един общ изпарител,а степените се изпълняват на базата на компресори от обемен тип:бутални,винтови и др.Двустепенната компресия се използва при системи,които имат много ниска температура на изпарение/-45....-75 С/,които трудно могат да се постигнат с помоща на едностепенните системи.

Но даже да можем да обезпечим нужната температура на изпарение с едностепенна система,то използването на двустепенната система позволява да се увеличи енергийната ефективност на системата.Използването на двустепенни компресори позволява да се достигнат ниски температури на изпарение и увеличава коефициента на производителност на системата,но конструкцията на такива компресори е много сложна.Те имат два компресионни механизма,задвижвани от един или два отделни двигателя.Двустепенните компресори не се използват при системите с малка мощност заради високата себестойност.На компанията Mitsubishi Electric се удаде да достигне параметрите на двустепенните системи,използвайки модифициран едностъпален спирален компресор.Обичайния спирален механизъм,взет за база,има допълнителен отвор за инжекция на фреона,разположен между централния отвор за нагнетяване и отвора за всмукване.Диаметъра на отвора за впръскване е по-малък от другите два.Такъв компресор може да работи като обичаен едностъпален компресор,ако това отвърстие се запуши.Съществуват два варианта на инжекция на фреона-в течна и в газова фаза.В първия случай течния агент постъпва в компресора от кондензатора през дроселиращо устройство/например капилярна тръба/понижаващо налягането до средно. Попадайки в областа на компресия между спиралите на компресора,теността бързо се изпарява,което води до бързо понижение на температурата на газа на изхода на компресора а също и на температурата на електродвигатела. Заради инжекцията допълнителен фреон потребляемата мощност се вдига и производителността на кондензатора също се вдига.Схемата на хладилния контур ни диаграма на хладилния цикъл са показани на следващата картинка.

Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 

Друг начин е инжекция на фреон в газова фаза.За това дроселиращото устройство се разделя на две части и по средата се монтира сепаратор течност-газ.Течния фреон,минавайки втората степен на дроселиранепопада в изпарителя,а газта от сепаратор през щуцер се инжектира в компресора. За сметка на допълнителния газообразен фреон обемната производителност на компресора расте,увелияава се разхода на фреона през кондензатора и топлопроизводителността се повишава с 10-20 %.Метода с инжектиране на газ увеличава коефициента на производителност също и енергийната ефективност на системата,но не позволява да се понижи температурата на нагнетяване.В същото време количеството на инжектирания газ е ограничено.

На рисунката е изобразена схема на контура и диаграма на хладилния цикъл.

Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 

Разработчиците от компанията Mitsubishi Electric са решили да приемат комбинирания метод,при който се обединяват достойнствата и се компенсират недостатъците на двата изложени метода.За инжекция в компресора се използва течно-газова смес,чийто състав се поддържа от система за управление за оптимизиране на параметрите на хидравличния контур.

На следващата рисунка е дадена схемата на новата система.

Климатици Mitsubishi electric Zubadan

 

Течния фреон,кондензиран в топлообменника на вътрешния блок с помощта на електронен разширителен вентил/LEV B/постъпва ресивър-топлообменник/Power Receiver/.този компонент е унаследен от полупромишлените системи Power Inverter и е предназначен за увеличение величината преохлаждане на фреона за сметка на парите с ниска температура,постъпващи в компресора.Разширителния вентил LEV B задава величината на преохлаждане SC. Вентилът LEV A, монтиран преди изпарителя,определя разхода/дебита/ на фреона през топлообменника на външния блок,а следователно и затоплянето на парите SH на неговия изход.В точката на средно налягане между разширителните вентили LEV B и LEV A е монтиран топлообменника HIC,в който чрез вентила LEV C се регулира количеството на течността. Част от нея в топлообменника се изпарява и двуфазната смес постъпва на входа на компресора.Налягането на паро-течната смес и степента на сухост на парата зависят от степента на отваряне на вентила LEV C. Управляващата програма на външния блок оптимизира работата на този вентил с цел минимизация на презатопляне на фреоновата пара след компресора SH в точка В.

По такъв начин впръскването на газ увеличава производителността на компресора даже при много ниски температури на изпарение/ниски външни температури/.а инжектирането на течност снижава температурата на компресирания газ,в резултат на което намаля загубите свързани с нагряванетои на газта в компресора
Основата на системата ZUBA-DAN се явява спиралния компресор допълнителен отвор в компресионния механизъм с цел инжекция на двуфазен фреон.За неговото устройство и принцип подробно ще ви разкажем в следващите ни статии.
Компания Mitsubishi Elec tric ще започне продажбите на климатици от новата серия ZUBA-DAN в Европа през късната есен на 2007 год.

По данни от руския печат

 КОМЕНТАРИ
Име: *
E-mail: *
Коментар: *
Кога е създадена
българската държава: *
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *


29/06/2012 - pavel
iskam da razbera kolko e cenata na zuba-dan 12-ka i 18-ka ako moga taka da se izrazq

29/06/2012 - admin
http://v-clima.com/prod.php?id=mitsubishi-msz-fd-35-va-muz-fd-35vabh-zubadan 2699lv e 12-ката, 18-ка не се предлага в Б-Я

МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти

ПОЛЕЗНО
Лизинг
Монтаж
Статии

КАТЕГОРИИ
DAIKIN
FUJITSU
SHARP
MITSUBISHI

PANASONIC
TOSHIBA
NIPPON
GREE

КОНТАКТИ
тел/факс: 052/606 240
GSM:
0878/ 606 240
office@climavent.eu2021, Вулкан 2002 ЕООД, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.