СТАТИИ

 
Покупка на климатици за фирми с кредит Енергийна ефективност

Покупка на климатици за фирми с кредит Енергийна ефективност

ПроКредит Банк предлага на своите клиенти бизнес кредит Енергийна ефективност. Банката осъществява Програмата за Енергийна ефективност с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW (Немска банка за развитие) със седалище във Франкфурт (Германия) и Counsil of Europe Development Bank - CEB (Банка за развитие към Съвета на Европа) със седалище в Париж (Франция). Консултанти по програмата са Grontmij | Carl Bro Group и Български Консултантски Център.


Сума - минимален размер на кредита – EUR 10 000;
- максимален размер на кредита – EUR 2 500 000;
Валута BGN, EUR
Кредитополучатели юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии
Цел на кредита -    подобряване енергийната ефективност на производството на бизнеса – машини, оборудване, технологии, софтуер и др.;
-    подобряване на енергийната ефективност на сгради, свързани с дейността на бизнеса;
-    намаляване на вредните емисии въглероден диоксид (CO2) и други газове.
Изискуем ефект мин. 20% спестена енергия и/или намаление на емисиите вредни газове
Предимства на кредита 15% безвъзмездна помощ от KfW и CEB;
-    безплатен енергиен одит;
-    реализирана икономия от разходите за консумирана енергия;
-    положителен ефект за бизнеса и околната среда;
-    индивидуални кредитни решения.
Срок на кредита до 15 години


Допустими дейности за финансиране:

 • подобряване на енергийната ефективност на сгради, свързани с бизнеса (в т.ч. производствени, складови, търговски, офис площи и др.) чрез:
  - саниране, изолация, подмяна на дограма, поправка на покриви и др.;
  - изграждане или подмяна на климатици и вентилационни системи;
 • смяна на горивна база – газификация и др.;

 • монтиране на газови котли, котли на биомаса, парни котли на твърдо гориво и термопомпи;

 • поставяне на соларни панели, ветрогенератори, слънчеви колектори и други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – за преобладаващо собствено потребление;

 • ко-генерация (успоредно производство на топлинна и електрическа енергия);

 • закупуване на нови машини, оборудване, технологии от висок енергиен клас;

 • подмяна на машини, оборудване, технологии с такива от по-висок      енергиен клас;

 • закупуване на електромобили и коли на метан;

 • машини, оборудване и технологии, намаляващи вредните емисии;

 • други инвестиции, водещи до подобряване на енергийните параметри или намаляване на вредните емисии на газове.

  Повече информация можете да получите на сайта на Прокредитбанк

 КОМЕНТАРИ
Име: *
E-mail: *
Коментар: *
Кога е създадена
българската държава: *
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *


МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти

ПОЛЕЗНО
Лизинг
Монтаж
Статии

КАТЕГОРИИ
DAIKIN
FUJITSU
SHARP
MITSUBISHI

PANASONIC
TOSHIBA
NIPPON
GREE

КОНТАКТИ
тел/факс: 052/606 240
GSM:
0878/ 606 240
office@climavent.eu2021, Вулкан 2002 ЕООД, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.